Добре дошли в сайта на нашето училище
Покана за провеждане на Обществен съвет ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 06 Март 2017 00:00

ПОКАНА
за провеждане на събрание

Уважаеми членове на ОС,Във връзка с чл.16 т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от МОН, обнародван в ДВ, бр.75/2016г.,Ви каня на събрание на ОС.
Дневен ред на събранието:
1. Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности.

Дата на провеждане на събранието: 23.03.2017г. - четвъртък.
Начален час за провеждане на събранието: 12:15 часа.
Място на провеждане: ОУ"Иван Вазов" - кабинет на Директора.
С уважение:Тодор Илиев - Председател на ОС.


Страница 1 от 13
Как оценявате сайта
Разгледайте резултатите