НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 21 Април 2016 00:00

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Приемните изпити за кандидатстване след 7 клас са писмени и ще се проведат:

-по български език и литература от 10,00 часа на 18 май 2016 г.
-по математика от 10,00 часа на 20 май 2016 г.

Учебно-изпитните програми по български език и литература и по математика за кандидатстване след 7 клас са публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката в рубрика €žОбщо образование.
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=26

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=29


Седмокласниците се явяват на изпитите по български език и литература и по математика в училищата, в които се обучават, без да подават предварително заявления.
Продължителността на приемните изпити на националното външно оценяване (НВО) не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като за модула за национално външно оценяване е 60 минути, а за допълнителния модул е 90 минути. За ученици със специални образователни потребности продължителността на приемните изпити се удължава с 40 минути.
Резултатите от приемните изпити се обявяват до 3 юни 2016 година. От 10 до 13 юни 2016 г. учениците получават служебна бележка с оценките от приемните изпити. От 16 до 21 юни 2016г. се подават документи за участие в приема в училища гнезда, определени от началниците на регионалните инспекторати по образованието в страната.
До 27 юни 2016г. се обявяват списъците с приетите ученици на първи етап от класирането.
Подробна информация по тази изпитна кампания може да се потърси от съответния регионален инспекторат по образованието, както и на електронната страница на Министерството на образованието и науката:

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г.
за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г.
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Zapoved_grafik_priem_7klas_2015_2016.pdf)Zapoved_grafik_priem_7klas_2015_2016.pdf[ ]271 Kb
Изтегляне на файла (Zapoved_NVO_2015_2016.pdf)Zapoved_NVO_2015_2016.pdf[ ]84 Kb
Как оценявате сайта
Разгледайте резултатите