Училището днес ПДФ Печат Е-мейл

УЧЕБНА 2017 - 2018 ГОДИНА - 556 ученици в 22 паралелки и една подготвителна група. Училището разполага с два компютърни кабинета, логопедичен кабинет и педагогически съветник. Образователния процес се осъществява на една смяна. Училището предлага възможност за целодневно обучение на учениците от 1 до 5 клас. Изградена е система за видео наблюдение в училището и прилежащия и район. Всички класни стаи са оборудвани с компютри, мултимедийни проектори и имат достъп до Интернет.

Преподавателският състав е високо квалифициран. Под умелото му ръководство учениците заемат призови места на общински, областни и национални форуми - олимпиади, състезания, литературни конкурси и други. Те са доказателство за задълбочен и системен труд на ученици и преподаватели. Училищего участва в проекти "Твоят час" и "Училището като център на общността".
Да направим територията на ОУ "Иван Вазов" вдъхновяваща за ученици, родители и учители е наша цел!
Как оценявате сайта
Разгледайте резултатите