Учители и служители ПДФ Печат Е-мейл

СПИСЪК НА РАБОТЕЩИТЕ В

ОУ " ИВАН ВАЗОВ", Г. ОРЯХОВИЦА - 2019/2020

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Образователно - квалификационна степен Длъжност по трудов договор Специалност по диплома І-ва, ІІ-ра, Р-равностойни, преквалификация или педагог. правоспособност Професионална квалификация
1 Иван Генов Момъков висше - магистър, V ПКС Директор 1. Български език и литература 1. учител по български език и литература
2. Книгоиздаване
2 Гергана Илиева Павлова висше - магистър, ІІ ПКС Заместник-директор учебна дейност 1. Английски език 1. учител по английски език
2. Испански език 2.учител по испански език
3. Начална училищна педагогика 3.начален учител, начален учител по чужд език
3 Антония Цветанова Цанева висше - магистър, ІІІ ПКС Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
2. английски език 2. начален учител по английски език
4 Петя Иванова Байчева висше - бакалавър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
5 Атанас Любомиров Давидов висше - бакалавър Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Предучилищна и начална училищна педагогика 1. начален учител
6 Петя Костадинова Босилкова висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
7 Светла Атанасова Новакова висше-бакалавър, ІІІ ПКС Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
8 Розалия Христова Нанкова висше - магистър, ІІІ ПКС Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
9 Лидия Стефанова Минчева висше - бакалавър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Предучилищна и начална педагогика 1. начален учител
10 Виолета Христова Бакърджиева висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. начална училищна педагогика 1. начален учител
11 Емилия Цветанова Глоговска висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
12 Гергана Иванова Манчева висше - бакалавър, V ПКС Ã‚Â Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
13 Тодорка Стефанова Маринова висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
2. английски език 2. начален учител по английски език
14 Анелия Кирилова Велушева висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
15 Иван Минков Маринов висше - бакалавър Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Педагогика на обучението по физическо възпитание 1. учител
16 Диана Пенчева Йосифова висше - магистър, ІІ ПКС Старши възпитател 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
17 Ирина Стефанова Стефанова висше - бакалавър учител ЦДО 1. Начална училищна педагогика и английски език 1. начален учител, начален учител по чужд език
18 Гергана Иванова Рачева висше - бакалавър,V  ПКС учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
19 Петя Руменова Георгиева висше - бакалавър учител ЦДО 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
20 Даниела Илиева Ганева висше-магистър учител ЦДО 1. НУП с чужд език 1. начален учител
21 Ралица Иванова Бабакова висше - бакалавър учител ЦДО 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
22 Даниела Ангелова Величкова висше - магистър учител ЦДО 1. Начална училищна педагогика 1. учител
23 Емил Русанов Нейков висше - бакалавър учител ЦДО 1. Начална училищна педагогика 1. учител
24 Нина Петрова Величкова висше - магистър, V ПКС Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Български език и литература 1. учител по български език и литература
25 Светлозара Георгиева Беливанова-Величкова висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Български език и литература 1. учител по български език и литература
26 Емилия Дончева Къртичева висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. История 1. учител по история
2. Английски език 2. учител по английски език
27 Калина Стефанова Йорданова висше - бакалавър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Биология и химия 1. учител по биология и химия
2.Информационни технологии
28 Светлана Стойкова Ненова висше - магистър, V ПКС Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Aнглийски език 1. учител по английски език
29 Леман Билялова Кючюкова висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Математика 1. учител по математика
30 Галя Нинова Мухтанова висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Математика и информатика 1. учител по математика и информатика
31 Владимир Димитров Велев висше - магистър Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. История и география 1. учител
 
32 Димитър Стоянов Стоянов висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Физика и математика 1. учител
2.Информационни технологии 2. учител по информационни технологии
33 Мариана Петкова Гайдарова висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. История 1. учител
34 Тодор Иванов Енев висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Изобразително изкуство 1. учител
35 Стела Колчева Акиванова висше - магистър, V ПКС Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Музикален педагог 1. учител
36 Мартин Стефанов Ченков висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Физическа култура и спорт 1. учител
37 Калинка Тодорова Генова висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Физическа култура и спорт 1. учител
38 Йорданка Георгиева Димитрова-Михайлова висше - магистър учител 1. Физика и математика 1. учител по математика
2. Математика и информатика 2. учител по информационни технологии
39 Валентина Златева Стойкова висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, детска градина 1. Предучилищно възпитание 1. детски учител
40 Йорданка Христова Илиева  висше - магистър, V ПКС Логопед 1. Специална педагогика 1. логопед
41 Петрия Ангелова Пенчева висше икономическ главен счетоводител счетоводство и контрол  -
42 Емилия Йорданова Байчева висше икономическо ЗАС финанси -
43 Иванка Стефанова Добрева средно общо Чистач/ Хигиенист - -
44 Красимир Николов Бузов средно специално Портиер -  
45 Георги Христов Колев средно специално Огняр - -
46 Йордан Русев Маринов средно специално Портиер - -
47 Недка Иванова Бузова средно специално Чистач/ Хигиенист - -
48 Йорданка Петрова Димитрова средно специално Чистач/ Хигиенист - -
49 Марияна Пенева Бояджиева средно специално Чистач/ Хигиенист - -
50 Антоанета Баланова висше педагогически съветник 1.социални дейности -
2. социална педагогика
51 Силвия Недялкова Романова висше-бакалавър учител ЦДО 1. История и философия 1. учител
Как оценявате сайта
Разгледайте резултатите