Учители и служители ПДФ Печат Е-мейл

СПИСЪК НА РАБОТЕЩИТЕ В

ОУ " ИВАН ВАЗОВ", Г. ОРЯХОВИЦА - 2017/2018

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Образователно - квалификационна степен Длъжност по трудов договор Специалност по диплома І-ва, ІІ-ра, Р-равностойни, преквалификация или педагог. правоспособност Професионална квалификация
1 Иван Генов Момъков висше - магистър, V ПКС Директор 1. Български език и литература 1. учител по български език и литература
2. Книгоиздаване
2 Гергана Илиева Павлова висше - магистър, ІІ ПКС Заместник-директор учебна дейност 1. Английски език 1. учител по английски език
2. Испански език 2.учител по испански език
3. Начална училищна педагогика 3.начален учител, начален учител по чужд език
3 Антония Цветанова Цанева висше - магистър, ІІІ ПКС Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
2. английски език 2. начален учител по английски език
4 Петя Иванова Байчева висше - бакалавър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
5 Атанас Любомиров Давидов висше - бакалавър Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Предучилищна и начална училищна педагогика 1. начален учител
6 Петя Костадинова Босилкова висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
7 Светла Атанасова Новакова висше-бакалавър, ІІІ ПКС Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
8 Розалия Христова Нанкова висше - магистър, ІІІ ПКС Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
9 Лидия Стефанова Минчева висше - бакалавър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Предучилищна и начална педагогика 1. начален учител
10 Виолета Христова Бакърджиева висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. начална училищна педагогика 1. начален учител
11 Емилия Цветанова Глоговска висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
12 Пенка Николова Давидкова висше - магистър, V ПКС Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
13 Тодорка Стефанова Маринова висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
2. английски език 2. начален учител по английски език
14 Анелия Кирилова Велушева висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
15 Петинка Петрова Йосифова-Мирийска висше - магистър Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
16 Иван Минков Маринов висше - бакалавър Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 1. Педагогика на обучението по физическо възпитание 1. учител
17 Диана Пенчева Йосифова висше - магистър, ІІ ПКС Старши възпитател 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
18 Ирина Стефанова Стефанова висше - бакалавър учител ЦДО 1. Начална училищна педагогика и английски език 1. начален учител, начален учител по чужд език
19 Гергана Иванова Рачева висше - бакалавър учител ЦДО 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
20 Петя Руменова Георгиева висше - бакалавър учител ЦДО 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
21 Даниела Илиева Ганева висше-магистър учител ЦДО 1. НУП с чужд език 1. начален учител
22 Зорница Петрова Тагарова висше - бакалавър учител ЦДО 1. Начална училищна педагогика 1. начален учител
23 Даниела Ангелова Величкова висше - магистър учител ЦДО 1. Начална училищна педагогика 1. учител
24 Емил Русанов Нейков висше - бакалавър учител ЦДО 1. Начална училищна педагогика 1. учител
25 Елка Ганчева Маркова висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Български език и литература 1. учител по български език и литература
26 Светлозара Георгиева Беливанова-Величкова висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Български език и литература 1. учител по български език и литература
27 Емилия Дончева Къртичева висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. История 1. учител по история
2. Английски език 2. учител по английски език
28 Калина Стефанова Йорданова висше - бакалавър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Биология и химия 1. учител по биология и химия
2.Информационни технологии
29 Красимир Маринов Дончев висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Руски език и английски език 1. учител по английски език
30 Леман Билялова Кючюкова висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Математика 1. учител по математика
31 Галя Нинова Мухтанова висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Математика и информатика 1. учител по математика и информатика
32 Мариета Иванова Стоянова висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Химия и физика 1. учител
33 Мариана Стоянова Усенлиева висше - магистър, ІI ПКС Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. История и география 1. учител
 
34 Димитър Стоянов Стоянов висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Физика и математика 1. учител
2.Информационни технологии 2. учител по информационни технологии
35 Мариана Петкова Гайдарова висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. История 1. учител
36 Тодор Иванов Енев висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Изобразително изкуство 1. учител
37 Стефка Тодорова Димитрова висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Музикален педагог 1. учител
38 Мартин Стефанов Ченков висше - магистър Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Физическа култура и спорт 1. учител
39 Калинка Тодорова Генова висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Физическа култура и спорт 1. учител
40 Йорданка Георгиева Димитрова-Михайлова висше - магистър учител 1. Физика и математика 1. учител по математика
2. Математика и информатика 2. учител по и
41 Валентина Златева Стойкова висше - магистър, ІІ ПКС Старши учител, детска градина 1. Предучилищно възпитание 1. детски учител
42 Миглена Йорданова Цанева висше - магистър Логопед 1. Специална педагогика 1. логопед
43 Петрия Ангелова Пенчева висше икономическ главен счетоводител счетоводство и контрол  -
44 Емилия Йорданова Байчева висше икономическо ЗАС финанси -
45 Иванка Стефанова Добрева средно общо Чистач/ Хигиенист - -
46 Георги Димитров Георгиев висше икономическо домакин икономист-счетоводител  
47 Красимир Николов Бузов средно специално Портиер -  
48 Георги Христов Колев средно специално Огняр - -
49 Йордан Русев Маринов средно специално Портиер - -
50 Недка Иванова Бузова средно специално Чистач/ Хигиенист - -
51 Йорданка Петрова Димитрова средно специално Чистач/ Хигиенист - -
52 Марияна Пенева Бояджиева средно специално Чистач/ Хигиенист - -
53 Антоанета Баланова висше педагогически съветник 1.социални дейности -
2. социална педагогика
54 Йорданка Бойкова Чангова висше учител ЦДО 1. Социална педагогика 2. ПНУП 1. учител
55 Светлана Стойкова Ненова висше-магистър, V ПКС учител общообразователен учебен предмет, прогимназиален етап 1. Английска филология 1. учител
56 Драгомир Андреев Дамянов висше-бакалавър учител ЦДО 1. ПНУП 1. учител
57 Силвия Недялкова Романова висше-бакалавър учител ЦДО 1. История и философия 1. учител
Как оценявате сайта
Разгледайте резултатите