Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 21 Януари 2019 17:34


 
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 21 Януари 2019 17:29


 
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 21 Януари 2019 17:29


 
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 21 Януари 2019 17:26


 
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 21 Януари 2019 16:30


 
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 21 Януари 2019 14:13


 


Как оценявате сайта
Разгледайте резултатите