Полезни връзки Печат

 

 

alt

 

1. Министерство на образованието, младежта и науката

 

2. Мрежа на учителите новатори

 

3. РИО на МОМН, В. Търново

 

4. КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

 

5. ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

6. Координационен механизъм за действия при деца в риск

 

7. НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА

 

8.  За родителите

 

9. Институт за социални дейности и практики

 

10. ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

11. Служба за подкрепа на жени и деца-Г. Оряховица12. Фейсбук – Приятели на Основно училище „Иван Вазов”