ГРАФИК НА СИСТЕМА ЗА ДОСТЪП Печат
Неделя, 05 Януари 2020 19:09
От първостепенна важност за нашето училище е осигуряване на сигурността на децата и учениците на територията му. С цел опазване живота и здравето на децата и учениците от 06.01.2020 г. се въвежда система за регламентиран достъп до учебното заведение. Тя ще гарантира сигурността и неприкосновеността на учениците, учителите и материалната база в ОУ "€žИван Вазов", гр. Г. Оряховица.

ГРАФИК НА СИСТЕМА ЗА ДОСТЪП

Свободен достъп от:
7.00 ч до 8.00 ч
12.30 ч до 14.00 ч
16.30 ч до 17.30 ч
През останалото време достъпът се осъществява след връзка с портиер, чрез използването на домофон.